TIP: Máme pro vás novou knihu Dlouhověkost? Žádný problém! » zjistěte více

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen VOP)

Šárka Eggerová
IČ: 60394498

Provozovna:
Chambre de charme
Starobrněnská 13
Brno


Základní ustanovení

Tyto VOP upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masážních, regeneračních, terapeutických a poradenských služeb (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient). Poskytovatel poskytuje výše uvedené služby na základě živnostenského oprávnění, více jak dvacetileté praxe a řádných certifikátů všech poskytovaných služeb.


Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout předem osobně, telefonicky, formou sms, nebo e-mailem. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou, která na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas provozovatele. Služby jsou poskytovány v rámci provozní doby.

Objednání / zrušení termínu

Na objednávky služeb bude reagováno v průběhu provozní doby. Pokud se z vážných důvodů nemůže klient v dohodnutém termínu dostavit, informuje o této skutečnosti předem osobně, telefonicky, formou sms, nebo e-mailem. Nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. Pozdější zrušení termínu objednaných služeb se považuje za absenci klienta.

Pozdní příchod

Dostaví-li se klient max. 30 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž, nebo terapii se považuje za absenci klienta.

Absence klienta

V případě nepřítomnosti, nebo příchodu na objednanou proceduru se zpožděním delším, než 30 minut bude po klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši hodnoty objednané služby. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín služby.

Odmítnutí objednané služby

Objednané služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

  1. Klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  2. Klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
  3. Klient se během objednání termínu, či poskytování procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem.

Předčasné ukončení objednané služby

Procedura může být předčasně ukončena, pokud se:

  1. V průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti, či návykových látek
  2. V průběhu procedury se klient přes opakovanou výzvu bude chovat nepřístojným způsobem.

Doprovod a přístupnost

Klienta staršího 18 let lze doprovodit pouze do čekacích prostor studia. Dále v pracovnách už je vyžadováno soukromí. Studio není zařízeno na přítomnost zvířat.

Informovaný souhlas klienta

Klient je před prvním poskytnutím služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne terapii, nebo masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník

Ceník je zveřejněn na webových stránkách a je též k nahlédnutí ve studiu. Ceny platí pro základní provozní dobu.

Masáže osob do 18 let

Dětem a mladistvým do 18 let jsou služby studia poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců, nejl. matky.


Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 4. 2019.

Rady a tipy pro váš lepší život

Všechny články

© Chambre de Charme s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | všeobecné obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby
Foto: Tomáš Kučera