Vyřešíme vaše fyzické, psychické a vztahové potíže

Zůstaňne v kontaktu
RSS Facebook

Celostní a čínská medicína

Chcete znát podstatu, jak léčí a jak vám dokáže pomoci přístup celostní a čínské medicíny?


Co je a co vyléčí CELOSTNÍ medicína

Přístup celostní medicíny

Celostní medicína přistupuje k tělu jako celku (nedělí ho na segmenty), v němž je vše navzájem propojené a vše se navzájem ovlivňuje. Vychází z čínské medicíny.

Zdravotní obtíže vnímá jako upozornění těla, že se v dané části děje něco, co může negativně ovlivnit celý organizmus. Zkušený terapeut tyto zákonitosti těla zná a dokáže poměrně rychle problematickou oblast identifikovat.

Samotná nemoc nastává obvykle po delším období ignorování varovných signálů. Bolest je signálem těla, které se snaží upozornit na problém. Tlumení bolesti léky tedy problém nevyřeší – odpojením kontrolky nedostatku benzínu také nezabráníte prázdné nádrži.

Léčba celostní medicínou

Naše tělo řídí naše psychika a emoce. Zdravotní stav našeho těla je proto odrazem našeho myšlení a samotného přístupu k životu, sobě a ostatním lidem.

Náš zdravotní stav ovlivňuje také strava. Z kvalitních potravin tělo vytvoří kvalitnější „palivo“ pro náš organizmus. Zdravá strava přitom není ta nejdražší, ale ta nejjednodušší.

Celostní medicína dokáže vyléčit téměř vše, kromě vrozených vad. Ale i u získaných nemocí a zdravotních potíží záleží na čase. Doba léčby je přímo úměrná době, po kterou si člověk svou nemoc, alergii či zdravotní obtíže pěstoval.


Co je a co vyléčí ČÍNSKÁ medicína

Přístup čínské medicíny

Funguje na podobném principu jako celostní medicína, která z ní vychází. Fyzické a psychické potíže vnímá jako celek – jedno ovlivňuje druhé.

Čínská medicína ale jde více do hloubky – neřeší jen symptomy, ale snaží se nemocem předcházet.

Cílem čínské medicíny je dosažení rovnováhy protichůdných sil jin a jang. Zdravotní problém vzniká ve chvíli, kdy jedna ze sil převažuje. Cílem terapeuta je identifikace vznikající nerovnováhy mezi těmito silami, a tudíž předcházení vzniku nemoci jako takové.

Léčba čínskou medicínou

Čínská medicína využívá akupunktury, akupresury, masáží, bylin, úpravy stravy a životního stylu.

Pracuje s energetickými dráhami, které jsou napojené na jednotlivé orgány. Tyto dráhy vnímá jako prodloužení orgánů, přes které lze do jisté míry funkci a nastavení orgánů ovlivňovat.

Každý orgán je spojen s emocí (například zlost je známkou přetížených jater). Stav našich orgánů odpovídá stavu našeho psychického života (psychosomatika). Harmonizací našeho života čínská medicína dosahuje vyřešení zdravotních obtíží.


Jaký je postup léčby

Projdeme spolu následujícími kroky:

  1. Diagnostika problému podle hlasu, výrazu v obličeji a pohybů.
  2. Vstupní konzultace.
  3. Diagnostika z jazyka a tepu.
  4. Terapie podle potíží (masáž, akupunktura, baňky, qua-sha,…).
  5. Výstupní konzultace a upřesnění další strategie.

Diagnostika z jazyka a tepu

Tuto efektivní metodu použiji ke zjištění vašeho zdravotního stavu a stanovení postupu terapie. Zjistím díky ní přítomnost nemoci a zdravotních problémů, ale také nerovnováhu sil jin a jang.

Při zjištění potíží následují dva kroky:

  1. Určím dobu, po kterou tento stav trvá.
  2. Zjistím hloubku nerovnováhy, nebo zdravotních potíží v těle.

Co chcete úspěšně vyřešit?

© Chambre de Charme s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | všeobecné obchodní podmínky

Vytvoril MD webdesign - tvoříme obchodně úspešné weby
Foto: Tomáš Kučera